वडा नं १

वडा कार्यलय : कुन्छा

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
५१४ ८०७ १०४८ ७.२२
जम्मा  १८५५

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  सुर्य बहादुर दुरा  ९८५६०४७६११
महिला वडा सदस्य  धनमती गुरुङ  ९८४९८३३७०७
दलित महिला सदस्य  शर्मिला ठडराई ९८१६६१७७६४
अन्य वडा सदस्य  कर्ण बहादुर गुरुङ  ९८४६८७८५९७
अन्य वडा सदस्य  बाबुराम सोती  ९८४६५६७७५५
Nepali
Population: 
1855
Ward Contact Number: 
9856047611