FAQs Complain Problems

Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 16 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 20 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 21 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

संक्षिप्त परिचय

 

१. स्थानीय तहको नाम : सुन्दरबजार नगरपालिका

केन्द्र : सुन्दरबजार

वडा संख्या : ११

इमेल ठेगाना : info@sundarbazarmun.gov.np , sundarbazarmun@gmail.com

२. घरधुरी, जनसंख्या र क्षेत्रफल विवरण

वडा नं --------->
१० ११ जम्मा
विवरण
घरधुरी ५१४ ७०६ ५४६ ५१९ ४२३ ९७६ ८१९ ५१२ १५६२ ३११ ३११ ७१९९
जनसंख्या १८५५ २६४६ १९५८ १७८६ १६९९ ३५९३ ३१२२ १९९७ ५५६३ १२५४ १३९१ २६८६४
     पुरूष ८०७ ११२७ ८४४ ७९८ ७६४ १५३७ १४०३ ८७९ २५१३ ५२८ ५६९ ११७६९
     महिला १०४८ १५१९ १११४ ९८८ ९३५ २०५६ १७१९ १११८ ३०५० ७२६ ८२२ १५०९५
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) ७.२२ १०.२२ ८.४१ ५.८४ ९.५२ ४.६९ ३.२१ ५.०५ ३.४२ ५.४३ ९.०२ ७२.०३

३. सडक

विवरण

इकाई

लम्बाई

कैफियत

कालोपत्रे/पक्की सडक

कि.मि

११

पाउदी – रामदी

सिउडीबार – क्याम्पस गेट

सुन्दरबजार क्षेत्र भित्र :

क्याम्पस गेट – तल्लोबजार सयपत्री

मिलनचोक – लालीगुराँस टोल

सैनिक टोल- नमुना हस्पिटल

सुन्दरबजार भित्रि बाटो

ग्राभेल सडक

कि.मि.

४५

 

कच्ची सडक

कि.मि

१२०

ट्रयाक खोल्ने काम जारि

४. संचार                               

 टेलिफोन लाइन : वडा न ६,७,८,९ मा मात्र उपलब्ध

मोबाईल सेवा  : सवै वडामा उपलब्ध

हुलाक:  इलाका हुलाक कार्यालय, सुन्दरबजार

           इलाका हुलाक कार्यालय, कुन्छा

           अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, भोटेओडार

५.स्वास्थ्य संस्था

अस्पताल

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / हेल्थपोष्ट

आयुर्वेद केन्द्र

सहरी स्वास्थ्य केन्द्र

सरकारी संख्या

शैय्‌या संख्या

निजि संख्या

शैय्‌या संख्या

१५

१५+१५=३०

१ / ७

 ६.बैङ्क

सरकारी बैङ्कः नेपाल बैङ्क लि., कृषी विकास बैङ्क

निजी बैङ्कः ग्लोबल आई. म. ई, सनराईज बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाडौं ("क" बर्ग )

        ओम डेभ्लोपमेन्ट बैङ्क , कामना सेवा विकास बैङ्क

७. सिक्षण संस्था

सामुदायिक

प्रा.वि.

आधारभूत

मा.वि.

स्नातक तह

सीप सिकाई केन्द्र

तालिम / प्रशिक्षण केन्द्र

२६

१३

 

 

  

८. उर्जा उपलब्धता

बिधुत सेवा  :उपलब्ध

लाभान्वित घरधुरी : १००%

किसिम : सामुदायिक

९. कृषी सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्र :

कृषी सम्पर्क स्थल

वडा नं ३,७,८ मा रहेको

पशु सेवा सम्पर्क स्थल

वडा नं १,३,७,८ मा रहेको

१०. ऐतिहासिक , पुरातात्विक महत्वका स्थान

सिन्दुरे ढुंगा (वडा नं ११)

मुलकोट (वडा नं ५)

देवीथान मन्दिर (वडा नं २)

मनकामना मन्दिर (वडा नं २)

कुन्छा गढी (वडा नं १)

भागीरथी मन्दिर (वडा नं १)

लक्ष्मी नारायण मन्दिर (वडा नं ६)

११. महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल : कुन्छागढी, सिन्धुरे ढुंगा, तुर्लुंग कालिका, बरेटार शिवालय क्षेत्र