FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ठाकुर जी तिवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षा शाखा tiwaritj@gmail.com ९८५६०३६५५१
नरेन्द्रराज घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५६०४७६३६
परमेश्वोर पिया ज.स्वा. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा parmeshpiya@gmail.com 984674326
रामेश्वोर सेढाई सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०४६३५०
निर्मल अधिकारी सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८४६१२६१३५
सुनिल कुमार झा कविराज निरीक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४५१३४९३९
सन्दिप के.सी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा sandipkc21.sk@gmail.com ९८५११६९२८४
सुजन मिश्र सूचना प्रबिधि अधिकृत ito.sundarbazarmun@gmail.com ९८४९३२००३०
राजिब घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ghimirerajib@gmail.com 9869130136
सुरेन्द्र पोखरेल लेखापाल लेखा शाखा pokharel.surendra13@gmail.com ९८४६२६००७५
निर्मला पाैडेल महिला विकास निरक्षक महिला विकास शाखा ९८४६१८०१३०
नारायण जोशी सव.इन्जिनियर नक्सापास उपसाखा ९८४६०७४७३४
मनहरी सोती सा.प ९८४६८४७८१३
बिकास सेढाई सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४३२९३५५९
बिष्णु गौली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६८४७८७८
हरि प्रसाद कुमाल खरिदार ९८४६१२०९७०
दिल बहादुर तामाङ खरिदार ९८५६०४५४९९
सिताराम प्रसाद साह वडा सचिव वडा नं १ ९८११२०२८८८
शत्रुधन प्रसाद शाह वडा सचिव वडा नं २ spshah571167@gmail.com ९८४३५७११६७
कृष्णराज सेढाई वडा सचिव वडा नं ३ र ४ ९८४६७८००९०
पित कुमारी पौडेल वडा सचिव वडा नं ५ ९८४६२७८४१८
भागवत कुमार पण्डित वडा सचिव वडा नं ६ ९८५६०४६४५५
प्रमिला श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं ८ ९८४६१२०७२१
योगेश्वोर चौधरी वडा सचिव वडा नं १० ,११ र ७ ९८६५३४६३६२
Sandesh Sapkota Amin sandeshsapkota.ss@gmail.com 9846285298
खगेन्द्र लामिछाने वि.नी. शिक्षा शाखा nabinlamichhane88@gmail.com 9845087052
सुरेश प्रसाद अधिकारी वागवानी विकास अधिकृत कृषि शाखा ९८४६१०८५०३
मंगेश कुवर सहायक कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर अपरेटर ९८१४९१२९५५
अमृता पुन ना.सु सामाजिक सुरक्षा pun.amrita@gmail.com 9846524307
Mangesh Kunwar Assistent Computer Operator Computer operator 9814922955
गीता मिजार ना.सु स्टोर शाखा smriti88rupse@gmail.com 9847702188
शिव श्रेष्ठ ना.सु वडा सचिव ३,४ 9860687578
सन्देश सापकोटा अमिन प्राविधिक शाखा sandeshsapkota.ss@gmail.com ९८४६२८५२९८
ऋषि राम पौडेल सूचना अधिकारी योजना /प्रशासन rishirampaudel71@gmail.com 9846419597