FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राहत मापदण्ड

कोभिड –१९ को कारण प्रभावित व्यक्तिहरुका साथै असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६
 

सुनपा ९ बाट विपन्न तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली

Pages