FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राहत मापदण्ड

कोभिड –१९ को कारण प्रभावित व्यक्तिहरुका साथै असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६
 

सुनपा १० बाट विपन्न तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली

सुनपा १० बाट विपन्न तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली 

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरी बिक्री बितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरी बिक्री बितरण तथा  आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।