FAQs Complain Problems

समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन सूचना जारी,निवेदन संकलन र सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै )

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.