FAQs Complain Problems

सूचना संचार र प्रविधि (ICT) अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण (slides)

प्रस्तुतीकरण (slide) डाउनलोड गर्न यँहा क्लिक गर्नुहोस् । अथवा माथिको स्लाइडमा गियर चिन्ह ⛭ मा क्लिक गर्नुहोस् ।

Presented by
Ekendra Lamsal, ICT Expert, LGCDP/MoFALD
Binod Adhikari, ICTV, DDC Lamjung