FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राजिब घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ghimirerajib@gmail.com 9869130136
सुरेन्द्र पोखरेल लेखापाल लेखा शाखा pokharel.surendra13@gmail.com ९८४६२६००७५
नारायण जोशी सव.इन्जिनियर नक्सापास उपसाखा ९८४६०७४७३४
रामेश्वोर सेढाई सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८५६०४६३५०
निर्मल अधिकारी सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८४६१२६१३५
सुनिल कुमार झा कविराज निरीक्षक आयुर्वेद शाखा ९८४५१३४९३९
सन्दिप के.सी इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा sandipkc21.sk@gmail.com ९८५११६९२८४
सुजन मिश्र सूचना प्रबिधि अधिकृत ito.sundarbazarmun@gmail.com ९८४९३२००३०
निर्मला पाैडेल महिला विकास निरक्षक महिला विकास शाखा ९८४६१८०१३०
मनहरी सोती सा.प ९८४६८४७८१३
बिकास सेढाई सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४३२९३५५९
बिष्णु गौली सव.इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा ९८४६८४७८७८
हरि प्रसाद कुमाल खरिदार ९८४६१२०९७०
दिल बहादुर तामाङ खरिदार ९८५६०४५४९९
सिताराम प्रसाद साह वडा सचिव वडा नं १ ९८११२०२८८८
शत्रुधन प्रसाद शाह वडा सचिव वडा नं २ spshah571167@gmail.com ९८४३५७११६७
पित कुमारी पौडेल वडा सचिव वडा नं ५ ९८४६२७८४१८
भागवत कुमार पण्डित वडा सचिव वडा नं ६ ९८५६०४६४५५
प्रमिला श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं ८ ९८४६१२०७२१
योगेश्वोर चौधरी वडा सचिव वडा नं ११ र ७ ९८६५३४६३६२
नरेन्द्रराज घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५६०४७६३६
ठाकुर जी तिवारी उप सचिव शिक्षा शाखा tiwaritj@gmail.com ९८५६०३६५५१
अमृता पुन ना.सु सामाजिक सुरक्षा pun.amrita@gmail.com 9846524307
गीता मिजार ना.सु स्टोर शाखा smriti88rupse@gmail.com 9847702188
परमेश्वोर पिया ज.स्वा. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा parmeshpiya@gmail.com 984674326
ऋषि राम पौडेल अधिकृत छैटौ योजना /प्रशासन suchanaadhikari@sundarbazarmun.gov.np 9856008140
खगेन्द्र लामिछाने वि.नी. शिक्षा शाखा nabinlamichhane88@gmail.com 9845087052
मंगेश कुवर सहायक कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर अपरेटर ९८१४९१२९५५
शिव श्रेष्ठ ना.सु वडा सचिव ३,४ 9860687578
सन्देश सापकोटा अमिन प्राविधिक शाखा sandeshsapkota.ss@gmail.com ९८४६२८५२९८
सुरेश प्रसाद अधिकारी अधिकृत छैटौ कृषि शाखा ९८४६१०८५०३
किशोर यादब सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा kishorrajyadav33@gmail.com ९८६८९०४५९३
सन्दिप श्रेष्ठ सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८६६६३९२४५
पर्जुन सापकोटा रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम parjun01@gmail.com 9841380375
परेक बोहरा सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा parishramiman@gmail.com 9848729192
बिदुर सुवेदी इन्जिनियर प्रविधिक शाखा bidur.subedi66@gmail.com 9843581393
दिवाकर पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरबजार नगरपालिका paudel.dbk@gmail.com ९८५६०१०१११