सूचना तथा समाचार

सुन्दरबजार नगरपालिकामा सूचना प्रविधि तालिम शुरु

लमजुङ जिल्लाको मध्यभागमा फैलिएर रहेको सुन्दर नगरी सुन्दबजार नगरपालिकामा  हिजो मिति २०७२/१२/२६ देखि २ दिने सूचना प्रविधि सम्वन्धी तालिम सञ्चालन भएको छ । उत्त तालिम कार्यक्रमको  समुद्घाटन  गर्दै प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री सुकदेव लम्सालले वर्तमान यूग भनेको सूचना प्रविधिको यूग भएको र चुस्त, गति

करार सेवा सम्वन्धी सूचना

यस कार्यालयबाट प्रकाशित आवश्यकता सम्वन्धी सूचना देहाय बमोजिम हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको ब्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/१०/२५

प्लाष्टिक जन्य फोहोर न्यूनिकरणका लागि सूईराे अभियान

सुन्दरबजार नगवरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य फोहोर न्यूनिकरणका लागि हालै एक समाराेहका बीच सुईरो अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका लागि करीब ६० सेमीको ग्याविन तारको २ थान सूईरो प्रत्येक घर धुरीलाई वितरण गरिने छ । उत्त सूईराेमा रि युज गर्न मिल्नेे र नमिल्ने गरी २ थरी प्लाष्टिक प्वाल पारी राखिनेछ । प्ला

सुन्दरबजार नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषदको सूचना

सादर निमन्त्रणा

श्री ..................................................ज्यू,
.....................................................।

लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना नं. २/ ०७२/७३, मिति २०७२/०७/२३

पदपूर्ति समिति
सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालय
सुन्दरबजार, लमजुङ

लिखित परीक्षाको नतिजा
सूचना नं. २/०७२/७३, मिति: २०७२/०७/२३

Pages