वडा नं २

वडा कार्यालय : परेवाडाँडा

 

जनसंख्या र घरधुरी विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
७०६ ११२७ १५१९ १०.२२
जम्मा  २६४६

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
का. वा. वडा अधक्ष्य  जगत बहादुर खड्का थापा  ९८५६०४७६१२
महिला वडा सदस्य  बिन्दु थापा क्षत्री  ९८१४१४१८३०
दलित महिला सदस्य  फुलमाया  नेपाली सार्की  ९८०४१७४५६२
अन्य वडा सदस्य  पुन कुमार श्रेष्ठ  ९८०५८७४१६३
Nepali
Population: 
2646
Ward Contact Number: 
9856047612