सुन्दरबजार नगरपालिकाको परिचय

लमजुङ जिल्ला अन्तरगत पर्ने भोटेओडार, सुन्दरबजार, तार्कु, परेवाडाँडा , कुन्छा, चन्द्रेश्वर, दुराडाडाँ, ध्रुसेनि र सिन्दुरे गा वि स मिलाएर सुन्दरबजार नगरपलिका गठन गरिएको हो । ७२.०५ बर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको कुल जनसंख्या २६८६१ (जनगणना २०६८) छ । साविकमा सुन्दरबजार नगरपालिकामा भोटेओडार, सुन्दरबजार, तार्कु, परेवाडाँडा  र कुन्छा रहेकाेमा हाल थप चार गा.वि.स. मिलाएर सुन्दरबजार नगरपालिका २०७३ मा धाेषणा भएकाे हाे । 

वडा नं
समावेश भएकाे साविक गा.वि.स. र न.पा
साविक वडा नं
कैफियत


सुन्दरबजार न.पा.
१३, १४
पुरानाे कुन्छा गा.वि.स.


सुन्दरबजार न.पा.
११, १२
पुरानाे परेवाडाडाँ गा.वि.स.


चन्द्रेश्वर 
१ देखी ९
साविक चन्द्रेश्वर गा.वि.स


दुराडाडाँ
१ देखी ९
साविक दुराडाडाँ गा.वि.स.


सुन्दरबजार न.पा.
९ , १०
पुरानाे तार्कु गा. वि.स.


सुन्दरबजार न.पा.
६, ८
पुरानाे सुन्दरबजार गा.वि.स.


सुन्दरबजार न.पा.
५,७
पुरानाे सुन्दरबजार गा.वि.स.


सुन्दरबाजर न.पा.
१, २
पुरानाे भाेटेअाेडार गा.वि.स.


सुन्दरबजार न.पा.
३, ४
पुरानाे भाेटेअाेडार गा.वि.स.

१०
ध्रुसेनी 
१ देखी ९
साविक ध्रुसेनी गा.वि.स.

११
सिन्दुरे
१ देखी ९ 

साविक  सिन्दुरे गा.वि.स.