वडा नं ९

वडा कार्यालय : भोटेओडार

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
१५६२ २५१३ ३०५० ३.४२
जम्मा  ५५६३

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  मोति प्रसाद गुरुङ  ९८५६०४७६१९
अन्य वडा सदस्य  अमोल खनाल  ९८४६३१४२४९
अन्य वडा सदस्य  मानकृष्ण आचार्य  ९८४१८२८२८२

 

Nepali
Population: 
5563
Ward Contact Number: 
066-400224