वडा नं ७

वडा कार्यालय : सुन्दरबजार

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
८१९ १४०३ १७१९ ३.२१
जम्मा  ३१२२

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  जयराम रेग्मी  ९८५६०४७६१७
दलित महिला सदस्य  देवीमाया दर्जी  ९८०६६५९५७८
अन्य वडा सदस्य  आनन्द राज श्रेष्ठ  ९८५६०४५३१०
अन्य वडा सदस्य  देवराज गुरुङ ९८४६१८४९१४

 

Nepali