वडा नं ६

वडा कार्यालय : सुन्दरबजार

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
९७६ १५३७ २०५६ ४.६९
जम्मा  ३५९३

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  रघुनाथ मिश्र  ९८५६०४७६१६
दलित महिला सदस्य  बिनु सुनार  ९८४६४५७७०५
अन्य वडा सदस्य  कृष्णमान श्रेष्ठ  ९८५६०४५१६४
अन्य वडा सदस्य  बल बहादुर कुँवर  ९८४३५६२११५
Nepali