वडा नं ५

वडा कार्यालय : तार्कु

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
४२३ ७६४ ९३५ ९.५२
जम्मा  १६९९

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  ललित गुरुङ  ९८५६०४७६१५
महिला वडा सदस्य  सारदा भट्टराई ९८४१७७३१२१
दलित महिला सदस्य  चन्द्रमाया दर्जी  ९८१७१३७७४१
अन्य वडा सदस्य  यम बहादुर गुरुङ  ९८४१३९१४३५
अन्य वडा सदस्य  श्रीकृष्ण कोइराला  ९८४६५५९९५६
Nepali