वडा नं १०

वडा कार्यालय : धुसेनी

घरधुरी र जनसंख्या विवरण

घरधुरी  जनसंख्या  क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
पुरुष महिला 
३११ ५२८ ७२६ ५.४३
जम्मा  १२५४

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद नाम,थर  सम्पर्क नं 
वडा अधक्ष्य  जयबहादुर अधिकारी ९८५६०४७६२१
महिला वडा सदस्य  बिना नेउपाने  ९८४६४६१०१९
दलित महिला सदस्य  कालीमाया अछामे ९८४६३१७०४३
अन्य वडा सदस्य  पदम बहादुर दुरा  ९८४६०६८२४३
अन्य वडा सदस्य  प्रेम बहादुर बिष्ट  ९८४२०५८६७१
Nepali