लाेक सेवा आयोगको खरिदार पदको नि:शुल्क तयारी कक्षा संचालन सम्वन्धी सुचना