Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

बार्षिक समिक्षाको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

बार्षिक समिक्षाको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

आज मिति २०७३/५/११ गते यस सुन्दरबजार नगरपालिका कार्यालयले गत आ.ब. २०७२/७३ मा सम्पादन गरेको कार्यहरुको बारेमा भएको निष्कर्ष ।

उपस्थित संख्या -१६६ जना ।

१. चालु आ.ब.को कार्तिक मसान्त भित्रै उपभोक्ता समिति गठन गनेै।

२. उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने ।

३.१ लाख भन्दा माथीको योजनाहरुमा रनिङ बील उपलब्ध गराउने । अादि ।